Komercialni poklic

/
/
Komercialni poklic

Gospodarstvo območja Buttria, ki je bilo v preteklosti pretežno kmetijsko, se danes lahko pohvali z razvitim in kakovostnim terciarnim sektorjem, ki v različnih oblikah služi prebivalstvu in številnim ter pomembnim obrtnim dejavnostim na tem območju.

V zadnjem času se je razvila precejšnja in obetavna turistična ponudba, ki se izraža v kakovostni ponudbi hrane in vina s priznanimi turističnimi kmetijami in restavracijami.
Občina Buttrio se je v podporo temu poslanstvu pridružila trgovskemu okrožju “Friuli Orientale”, ki združuje območje močne pohištvene industrije in vzhodno gričevje.

Okrožje, ustanovljeno v skladu z določbami deželnega zakona SviluppoImpresa za razvoj
podjetij, se razteza med deželnima cestama 55 in 56 ter združuje več občin s skupno približno 42.000 prebivalci.

Cilj je izvajati projekte za spodbujanje in obnovo mestnih središč s komercialnim namenom, tudi s spodbujanjem vidikov, povezanih z zgodovino, kulturo in tradicijo, s poudarkom na turizmu, ter s krepitvijo ponudbe lokalnih proizvodov.

Danes lahko Buttrio računa na usposobljene strokovnjake, ki delajo na področju tehničnih in informacijskih storitev, finančnega svetovanja ter strokovnih in zdravstvenih storitev. Za ponudbo
storitev je značilna široka prisotnost javnih lokalov, kot so bari, krčme, vinoteke, gostilne, restavracije in kmetijsko-turistični obrati za gostinstvo in hotelirstvo.
Leta 2010 je bilo ustanovljeno združenje „Buttrio 100 attività per te“ (www.buttrio100.it) ), ki ima približno sto članov. Njegovi cilji so: vzpostaviti mrežo sodelovanja med različnimi proizvodnimi dejavnostmi na tem območju, jih seznaniti, vzpostaviti sodelovanje z
lokalnimi ustanovami in izboljšati komunikacijo s potrošniki.

Pri tem ima pomembno vlogo društvo Pro Loco „Buri“ (www.buri.it), ki deluje od leta 1995 z namenom krepitve zgodovinskih, umetniških, kulturnih, naravoslovnih, družbenih in turističnih posebnosti občine Buttrio.

Scroll to Top