Izkušnje

/
Izkušnje

Arheološke raziskave so odkrile predmete iz bronaste in železne dobe ter rimskih časov.

Med izkopavanji na grajskem griču, ki so potekala med letoma 1997 in 1999, je bila najdena prazgodovinska keramika iz pozne bronaste dobe.

Po propadu rimskega cesarstva je bilo območje priča številnim vdorom in selitvam ljudstev.

Od leta 568 do osvojitve Karla Velikega leta 774 so ga obvladovali Langobardi, v 7. stoletju so ga opustošili Obri, v prvi polovici 10. stoletja pa Ogri.

Prva zanesljiva in dokumentirana omemba kraja „Butrium“ sega v leto 1015, njegov toponim pa izhaja iz predrimskega zapisa, ki pomeni „udorina, žrelo, globel“. Območje so leta 1200 upravljali goriški grofje, pozneje pa ga je do leta 1415 upravljala gospoda iz Buttria.

Pet let pozneje so Benetke razširile svojo oblast nad Furlanijo in tudi Buttrio je bil vpleten v dogodke pomembne zgodovine: po beneški vladavini, priključitvi k Avstriji s Campoformijskim mirom (1797), kratka napoleonska izkušnja, Lombardsko- beneško kraljestvo pod habsburško nadvlado in nazadnje priključitev h Kraljevini Italiji s plebiscitom 22. oktobra 1866. Dvajseto stoletje s tragičnimi dogodki dveh svetovnih vojn je na ozemlju in v spominu prebivalcev pustilo neizbrisne sledi.

Scroll to Top