Podeželske vasi

/
/
Podeželske vasi

Danes je zelo malo kmetij, ki se ne ukvarjajo s pridelavo vina, vendar pa je mogoče znake preteklosti s pretežno kmetijskim gospodarstvom zaslediti v fiziognomiji podeželskih vasi Vicinale, Caminetto in Camino, ki so deloma ohranile odtis svoje tradicionalne funkcije, zlasti v starejših domovih.

Hiše, stisnjene v vrsto, so zgrajene vzdolž trase ceste, in če niso bile sčasoma invazivno predelane ali obnovljene, so mnoge še vedno ohranile klasični kamniti obok ali lesena preklada vhoda na notranje dvorišče, ki je bilo tako visoko, da je skozi lahko zapeljal voz sena.

Veža je vodila na dvorišče, ki je bilo nekoč obdano s kokošnjaki, svinjaki, hlevi in drugimi stavbami, namenjenimi podeželski dejavnosti. Običajno so se zadaj raztezali zelenjavni vrtovi, brajda s trto, majhen travnik.

Širjenje podeželskih naselij v preteklosti je po vsej verjetnosti povezano s selitvami, ki so jih spodbujali verski redovi ali predvsem gospodarji, ki so imeli v lasti zemljo za svoj gospodarski in proizvodni razvoj.

Mnoge od teh starih hiš v vaseh bi bilo treba korenito obnoviti in ovrednotiti, da bi jih obvarovali pred propadanjem, saj so pomembna pričevanja civilizacije, podeželske civilizacije, ki je močno zaznamovala ta območja, ter visoke gradbene in arhitekturne kakovosti.

Scroll to Top